МЕНЮ Пишете ни EN

Правни услуги

Комплексни юридически услуги в сферата на гражданското и търговското право.

Дружествено право

Практиката ни в сферата на дружественото право включва широк спектър дейности, в това число регистрация на различни видове стопански субекти и промяна на вписаните обстоятелства по отношение на техния статут. Имаме опит в документалното осигуряване на всички форми на преобразуване на търговски дружества - вливане, сливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма, както и в извършването на правен анализ на дружество за целите на прехвърляне на собствеността върху дружествени дялове, акции или върху търговско предприятие.

Можем да Ви консултираме във връзка с вътрешното функциониране и управление на дружеството Ви, в това число правата на собственици, съдружници или акционери, компетенциите и задълженията на органите, управляващи и представляващи дружеството и т.н.

Предоставяме цялостно правно обслужване както на утвърдени, така и на новоучредени компании, осигурявайки текущото съответствие с нормативните изисквания на стопанската дейност в сфери като търговия, консултантски услуги, реклама и комуникации, софтуер и информационни технологии, издателска дейност, инвестиции в недвижимости и строителство. Стараем се да поддържаме ясен фокус върху бързината и ефективността на юридическото обслужване.

Търговски сделки

Имаме съществен опит в сферата на договорното право и консултираме широк спектър от сделки. Стремежът ни е да осигурим интердисциплинарен подход към всяка възложена ни задача, съчетан с добро познаване както на пазара, така и на специфичните изисквания на различните индустрии. Основният ни фокус са творческите дейности като реклама, развлекателна индустрия, медии и комуникации, информационни технологии и разработване на софтуер, интериорен дизайн, издателска дейност и др., но имаме опит в правното подсигуряване на други търговски дейности, като например дистрибуция и франчайз, производствени дейности, недвижими имоти и т.н.

Можем да Ви съдействаме в провеждането на преговори, да съставим или ревизираме търговските Ви договори, да Ви помогнем да установите Общи условия, както и да Ви предоставим всяка юридическа помощ, необходима за сключването на присъщите за Вашия бизнес сделки.

Интелектуална собственост

В сферата на интелектуалната собственост предоставяме съвети относно разработването, управлението и защитата на правата на интелектуална собственост, на които компанията Ви е носител, както и относно възможните отражения на интелектуалната собственост в различни видове търговски сделки, проекти и партньорства.

Работим с целия спектър на така нареченатата "soft IP".

В областта на авторското право, предоставяме консултации относно създаването, придобиване и използването на обекти на авторски и сродни права, лицензирането и упражняването на права на ИС в сферата на рекламата, медиите, развлекателната индустрия, издателската дейност, дизайна и информационните технологии.

В областта на индустриалната собственост, предлагаме съдействие при регистрация на търговски марки и дизайни с цел защита на брандовете и други идентифициращи символи на търговската дейност на клиентите ни. Имаме опит в регистрацията на търговски марки и промишлен дизайн на национално, европейско и международно ниво.

Конкуренция и защита на потребителите

Осигуряваме ръководство за съответствието на търговската Ви дейност с нормативните изисквания, свързани със защита на конкуренцията, избягването на нелоялни търговски практики и закрила на потребителите, безопасността на стоките и услугите, гаранционната отговорност на търговците, и др. Наши клиенти, активно нуждаещи се от консултации в тази материя, са както дистрибутори и търговци на дребно, така и предприятия в сферата на медиите и рекламата.

Нашият опит в тази област би Ви бил особено полезен при планиране, провеждане и контрол на дейностите по брандиране, реклама и маркетинг на Вашите продукти или услуги, при организацията на търговски промоции, разпродажби и промоционални събития.

Трудово право

Текуща правна помощ по въпросите на трудовото право и заетостта, от наемането на служителя на работа, до прекратяването на трудовото правоотношение. Основна цел при предоставянето на нашите услуги е превенция, спазване на закона и избягване на трудовоправни спорове, но имаме и значителен опит в процесуалното представителство в сферата на трудовоправната материя.

В допълнение, ще Ви помогнем да управлявате възнагражденията, работното време, графиците и общия статус на персонала си. Правните услуги в тази област могат да бъдат допълнени, като ни възложите изцяло обработката на работни заплати и други възнаграждения и разходи.

Бизнес и трудова миграция

Услугите ни в тази област включват правна помощ относно достъпа до българския пазар на труда на работници и служители - граждани на трети държави, както и извършването на дейност на свободна практика от чужденци в България. Можем да Ви предоставим пълно съдействие при провеждане на процедурите, необходими за снабдяване с виза, разрешително за пребиваване и разрешително за работа в страната.

Занимаваме се с всички правни въпроси, касаещи набирането и поддържането на персонал, които неминуемо възникват във връзка с чуждестранните инвестиции. Сред тях са наемането на чуждестранни мениджъри или високо квалифицирани служители, в това число кандидатстване за Синя карта на Европейския съюз, организиране на вътрешнокорпоративен трансфер и т.н.

В допълнение, можем да подпомогнем чуждестранните предприемачи в България в създаването на местна компания или на търговско представителство на чуждестранно лице.

Допълнителни услуги

Интегриран подход в консултантското обслужване на Вашия бизнес.


Какво казват нашите клиенти


Валентина Славова

Основател Fairy Scents, курсове по ароматерапия

За времето, през което работя с Ани, се уверих в нейната висока отговорност, компетентност и усърдие. Отнася се към всеки възникнал казус с професионално отношение. Тя е позитивен човек, готов да намери ефективно решение на всеки правен въпрос. Препоръчвам силно Ани като изключителен професионалист и с удоволствие ще използвам нейните услуги и за в бъдеще.

Нашият принос:
 • Интелектуална собственост;
 • Търговска марка;
 • Дружествено право;
 • Търговски договори;
 • Защита на лични данни.

Наталия Кирилова

Изпълнителен директор Салвис, издател на медицински списания ”Практическа педиатрия” и “Здраво дете”

Близо 5 години се ползваме от адвокатските услуги на Ана Лазарова. Тя ни помогна с правни съвети в момент, в който не бяхме сигурни под каква юридическа форма да продължим да работим. Като акционерно дружество имаме много специфични правни нужди. Дружеството също така се занимава с издателска дейност и притежава различни марки, като адвокат Лазарова ни помага да управляваме и портфолиото си с интелектуална собственост. Дава ни спокойствието, че разполагаме с компетентен специалист, който е на разположение винаги и по всяко време.

Нашият принос:
 • Стратегия за преобразуване на дружеството;
 • Управление и цялостно развитие на портфолиото с интелектуална собственост;
 • Договори.

Валери Маринов

Управляващ съдружник Фимера Дизайн Студио, интериорен и продуктов дизайн

Използваме услугите на Ани Лазарова като правен консултант и юрист от създаването на Fimera през 2006 г. Благодарение на нейната ерудиция и професионализъм всички случаи, в които сме използвали нейните услуги, са завършвали благоприятно за нас. Признателни сме за нейната отзивчивост и персонално отношение при личните и професионални консултации, осъществени през годините.

Нашият принос:
 • Авторско право, търговски марки и промишлен дизайн;
 • Договори за изработка;
 • Общи условия;
 • Процесуално представителство и събиране на вземания.

Ивко Станилов

Основател Dream Reactor, разработка на компютърни игри

Ана работи с усърдие и професионализъм, както и постоянство, което често надминаваше моето. С нейна помощ успяхме да преминем нелеката процедура по назначаване на чудженец от извън ЕС в моята компания. Бладодаря, Ана!

Нашият принос:
 • Трудово право;
 • Разрешение за работа;
 • Синя карта на ЕС.

Харитон Димитров

Управляващ съдружник MullenLowe Swing, рекламна агенция

Над 10 години Ана Лазарова се занимава лично с всички правни въпроси, касаещи нашата рекламна агенция. Това включва договори за единични проекти и за цялостно рекламно обслужване с местни и международни клиенти; договори с продуцентски компении, подизпълнители, актьори и изпълнители. Освен опита й в сферата на интелектуалната собствености и търговското право, ценим нейното позитивно и добронамерено отношение, особено в кризисни ситуации, когато има риск от ескалация на напрежението.

Нашият принос:
 • Създаване, използване, прехвърляне и защита на авторски и сродни права;
 • Конкуренция, защита на потребителите и защита на личните данни;

Милко Янчев

Управител Монтеканал България, инвестиции в недвижими имоти, управление на проекти

Адв. Ана Лазарова и нейните колеги са ни оказвали през годините безценна подкрепа в справянето с трудни за решаване въпроси, касаещи нашите проекти, както и са ни предоставяли важна помощ и добри решения в нашите правни отношения с клиенти, подизпълнители и партньори.

Нашият принос:
 • Недвижими имоти
 • Устройство на територията
 • Строителство
 • Преобразуване

Warning: Undefined array key "name" in /home/x3mpixel/public_html/lazarova.legal/bg/inc/footer.php on line 101

Warning: Undefined array key "contact" in /home/x3mpixel/public_html/lazarova.legal/bg/inc/footer.php on line 102

Warning: Undefined array key "message" in /home/x3mpixel/public_html/lazarova.legal/bg/inc/footer.php on line 103

Warning: Undefined array key "service" in /home/x3mpixel/public_html/lazarova.legal/bg/inc/footer.php on line 104

Warning: Undefined array key "subject" in /home/x3mpixel/public_html/lazarova.legal/bg/inc/footer.php on line 106

Warning: Undefined variable $contact in /home/x3mpixel/public_html/lazarova.legal/bg/inc/footer.php on line 107

Warning: Undefined variable $service in /home/x3mpixel/public_html/lazarova.legal/bg/inc/footer.php on line 107