МЕНЮ Пишете ни EN

Допълнителни услуги

Интегриран подход в консултантското обслужване на Вашия бизнес.

Представителство по индустриална собственост

Ние можем да Ви представляваме по всички въпроси на индустриалната собственост пред Българското патентно ведомство, както и по въпросите за търговските марки и промишления дизайн пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Представителството по индустриална собственост е удобство за местния бизнес, но за чуждестранните лица то е задължително условие при комуникацията със съответната местна служба по ИС. Заявители пред Българското патентно ведомство, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България, задължително извършват действия пред Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост.

Същото важи и за физически и юридически лица, чието местожителство, съответно, седалище, е извън Европейската икономическа зона, по отношение на представителството им при провеждане на процедурите пред Службата на Европейския съюз.

В областта на индустриалната собственост, предлагаме цялостно съдействие при регистрация на търговски марки, дизайни и други обекти на индустриална собственост. Имаме опит в регистрацията на търговски марки и промишлен дизайн както на национално и европейско, така и на международно ниво.

Счетоводни услуги, ТРЗ и финансова отчетност

Счетоводни услуги

Ние сме готови да откликнем на всички Ваши счетоводни нужди и въпроси, включително във връзка със съставяне на сметкоплан, вътрешна счетоводна политика и правила за финансов контрол, дефиниране на разходни центрове, калкулиране на себестойност и др. Текущото осчетоводяване на Вашите документи ще бъде само малка част от това, което нашият екип може да Ви предложи.

Възнаграждения и договорни правоотношения (ТРЗ)

Трудовите правоотношения и множеството свързани задължения към институциите, често са досадно и неприятно бреме за всеки бизнес. Изпуснат срок или некоректно подадена информация за дължими данъци или осигуровки, могат да доведат до допълнителни разходи, проверки и огромно количество работа с документи (декларации, коригиращи декларации и друга официална комуникация). За да избегнете тези неудобства, нека ние да поемем грижата да водим документацията и отчетността свързана с ТРЗ: възнаграждения на служителите, бонуси и добавки, удържане на данъци, и цялата свързана комуникация с институциите.

Финансов анализ и отчетност

Ние може да Ви съдействаме при изготвянето на финансови анализи и отчети към институции, донори, партньори и други.

Бизнес консултиране

Планиране и бюджетиране

Ние можем да фасилитираме различни работни срещи за стратегическо и оперативно планиране във връзка с Вашия бизнес или конкретни проекти. Можем да съдействаме при изготвянето на бизнес планове и бюджети.

Управленска отчетност

Искате ли да управлявате по-добре представянето на Вашия бизнес? Да имате пълна, ясна и навременна картина какво се случва, за да може да вземете по-добри управленски решения?

Доверете се на нашите консултанти, които могат да Ви съдействат при изготвянето на управленска отчетност и анализи, идентифицирането, систематизирането и анализа на информация за ключови показатели за представянето на Вашия бизнес, по-добро планиране и управление на паричните потоци и други.

Подобряване на бизнес процесите

Усещате, че всичко може да работи по-добре, че може да сте по-ефективни? Често не е ясно кой отговаря за определена задача, или за всичко отговаря само управителят? Това са само част от симптомите на бизнес процеси, които се нуждаят от преглед и подобрение.

Нека заедно да освободим ресурсите на Вашата организацията. Нашите експерти могат да направят анализ и да предложат решения, базирани на добри практики и съобразени със спецификите на вашата организация.

Други услуги

Съчетавайки индивидуалните компетенции с интензивна екипна работа, ние се стремим да предоставяме пълно и адекватно юридическо обслужване с интердисциплинарен подход на широк спектър от дейности.


Какво казват нашите клиенти


Валентина Славова

Основател Fairy Scents, курсове по ароматерапия

За времето, през което работя с Ани, се уверих в нейната висока отговорност, компетентност и усърдие. Отнася се към всеки възникнал казус с професионално отношение. Тя е позитивен човек, готов да намери ефективно решение на всеки правен въпрос. Препоръчвам силно Ани като изключителен професионалист и с удоволствие ще използвам нейните услуги и за в бъдеще.

Нашият принос:
 • Интелектуална собственост;
 • Търговска марка;
 • Дружествено право;
 • Търговски договори;
 • Защита на лични данни.

Наталия Кирилова

Изпълнителен директор Салвис, издател на медицински списания ”Практическа педиатрия” и “Здраво дете”

Близо 5 години се ползваме от адвокатските услуги на Ана Лазарова. Тя ни помогна с правни съвети в момент, в който не бяхме сигурни под каква юридическа форма да продължим да работим. Като акционерно дружество имаме много специфични правни нужди. Дружеството също така се занимава с издателска дейност и притежава различни марки, като адвокат Лазарова ни помага да управляваме и портфолиото си с интелектуална собственост. Дава ни спокойствието, че разполагаме с компетентен специалист, който е на разположение винаги и по всяко време.

Нашият принос:
 • Стратегия за преобразуване на дружеството;
 • Управление и цялостно развитие на портфолиото с интелектуална собственост;
 • Договори.

Валери Маринов

Управляващ съдружник Фимера Дизайн Студио, интериорен и продуктов дизайн

Използваме услугите на Ани Лазарова като правен консултант и юрист от създаването на Fimera през 2006 г. Благодарение на нейната ерудиция и професионализъм всички случаи, в които сме използвали нейните услуги, са завършвали благоприятно за нас. Признателни сме за нейната отзивчивост и персонално отношение при личните и професионални консултации, осъществени през годините.

Нашият принос:
 • Авторско право, търговски марки и промишлен дизайн;
 • Договори за изработка;
 • Общи условия;
 • Процесуално представителство и събиране на вземания.

Ивко Станилов

Основател Dream Reactor, разработка на компютърни игри

Ана работи с усърдие и професионализъм, както и постоянство, което често надминаваше моето. С нейна помощ успяхме да преминем нелеката процедура по назначаване на чудженец от извън ЕС в моята компания. Бладодаря, Ана!

Нашият принос:
 • Трудово право;
 • Разрешение за работа;
 • Синя карта на ЕС.

Харитон Димитров

Управляващ съдружник MullenLowe Swing, рекламна агенция

Над 10 години Ана Лазарова се занимава лично с всички правни въпроси, касаещи нашата рекламна агенция. Това включва договори за единични проекти и за цялостно рекламно обслужване с местни и международни клиенти; договори с продуцентски компении, подизпълнители, актьори и изпълнители. Освен опита й в сферата на интелектуалната собствености и търговското право, ценим нейното позитивно и добронамерено отношение, особено в кризисни ситуации, когато има риск от ескалация на напрежението.

Нашият принос:
 • Създаване, използване, прехвърляне и защита на авторски и сродни права;
 • Конкуренция, защита на потребителите и защита на личните данни;

Милко Янчев

Управител Монтеканал България, инвестиции в недвижими имоти, управление на проекти

Адв. Ана Лазарова и нейните колеги са ни оказвали през годините безценна подкрепа в справянето с трудни за решаване въпроси, касаещи нашите проекти, както и са ни предоставяли важна помощ и добри решения в нашите правни отношения с клиенти, подизпълнители и партньори.

Нашият принос:
 • Недвижими имоти
 • Устройство на територията
 • Строителство
 • Преобразуване

Warning: Undefined array key "name" in /home/x3mpixel/public_html/lazarova.legal/bg/inc/footer.php on line 101

Warning: Undefined array key "contact" in /home/x3mpixel/public_html/lazarova.legal/bg/inc/footer.php on line 102

Warning: Undefined array key "message" in /home/x3mpixel/public_html/lazarova.legal/bg/inc/footer.php on line 103

Warning: Undefined array key "service" in /home/x3mpixel/public_html/lazarova.legal/bg/inc/footer.php on line 104

Warning: Undefined array key "subject" in /home/x3mpixel/public_html/lazarova.legal/bg/inc/footer.php on line 106

Warning: Undefined variable $contact in /home/x3mpixel/public_html/lazarova.legal/bg/inc/footer.php on line 107

Warning: Undefined variable $service in /home/x3mpixel/public_html/lazarova.legal/bg/inc/footer.php on line 107