МЕНЮ Пишете ни EN

Блог

Защита на лични данни · Новини

Видеонаблюдение от работодателя и GDPR

Насоки 3/2019 относно обработката на лични данни чрез видеонаблюдение на ЕКЗД, версия 2.0   Тази седмица Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) прие окончателната, ревизирана след обществено обсъждане, версия на Насоки 3/2019 относно обработката на лични данни чрез видеонаблюдение. ЕКЗД е независим европейски орган, учреден с Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), и съставен… Към цялата статия Видеонаблюдение от работодателя и GDPR
Мерки срещу изпирането на пари · Новини · Нормативна уредба

Нов Закон за мерките срещу изпирането на пари

На 27 март бе обнародван изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, с който се транспонира Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Според новия закон бизнесът и неправителствените организации ще са задължени да… Към цялата статия Нов Закон за мерките срещу изпирането на пари
Интелектуална собственост · Марка · Новини · Нормативна уредба

Нови правила за търговските марки на Европейския съюз

Считано от 1 октомври 2017 г. влиза в сила вторият етап от промените в режима на търговските марки на Европейския съюз, въведени с Регламент (ЕС) 2015/2424 („Регламента за изменение“), с който се изменя Регламент 207/2009 относно марката на Общността. От тази дата произвеждат ефект и два акта на вторично законодателство на Европейската комисия, приети в изпълнение на новите… Към цялата статия Нови правила за търговските марки на Европейския съюз
Новини · Нормативна уредба · Строителство

Нова наредба в строителството

В първия брой на Държавен вестник за 2017 г. бе публикувана новата НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Наредбата ще влезе в сила на 04 април 2017 г. Новата наредба e издадена на основание чл. 169, ал. 4… Към цялата статия Нова наредба в строителството
Новини · Съдебна практика · Тълкувателно решение

Имот може да бъде продаден с генерално пълномощно, съгласно новото Тълкувателно решение на ВКС

Миналата седмица Общото събрание на Гражданската и Търговска колегия на Върховния касационен съд се произнесе с Тълкувателно решение съгласно което при упълномощаване за разпореждане с имущество не е необходимо изрично пълномощно, в което задължително да са описани елементите на бъдещата сделка, в това число конкретен имот, цената му или приобретателят. Според ВКС: “действащото законодателство не… Към цялата статия Имот може да бъде продаден с генерално пълномощно, съгласно новото Тълкувателно решение на ВКС