МЕНЮ Пишете ни EN
share
Интелектуална собственост · Марка

„Black Friday“ – регистрирана търговска марка в България

През изминалата седмица Интернет, според актуалния израз, “изригна” по повод новината за регистрацията на марките “Черен петък” и “Black Friday” от румънското дружество Dante International S.A., собственик на eMag и Fashion days.

 

Регистрираните марки са общо 5 – 2 комбинирани и 3 словни

Забележителното е, че две от запазените в Патентно ведомство от Dante International словни марки представляват просто фразата “Черен петък”, съответно “Black Friday”, без други словни и фигуративни елементи.

Разбира се, у търговците масово възникват притеснения как станалото напоследък така популярно и у нас название на ден на големи намаления и разпродажби, ще се ползва занапред, особено с оглед наближаващия тазгодишен Черен петък. Марките на Dante International S.A., които впрочем са факт още от месец януари на 2016 г., предизвикват коментари преди всичко в посока на това как Патентно ведомство е допуснало регистрация.

Действително, ведомството е провело процедурата без да релевира някое от абсолютните основания за отказ на регистрация съгласно Закона за марките и географските означения, приложими когато:

  • заявеният знак не е марка по смисъла на закона;
  • марката няма отличителен характер;
  • марката се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги;
  • марката се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението или други характеристики на стоките или услугите;

 

Регистрация в Клас 35

Трябва да се отбележи, че за преценката дали една марка има отличителен характер и дали е описателна от значение е за какви стоки и услуги ще се ползва тя. Така например словосъчетанието “Черен петък” не би следвало да е описателно за алкохолна напитка в клас 33. Последното е нарицателно за традиционно провеждана ежегодна еднодневна кампания за ценови намаления при продажбата на разнообразни стоки и услуги.

Марките на Dante International, от своя страна, са регистрирани единствено в клас 35 – “Реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност”. Интересно ще бъде да проследим ползването на регистрираните марки на практика. На пръв поглед изглежда очевидно, че целта на регистрациите е да бъдат използвани за означаването на промоционални периоди и ценови намаления при продажбата на разнообразни стоки и услуги.

Съгласно обяснителните бележки по Ницската класификация, Клас 35 обхваща главно услуги, извършвани от лица или организации, чиято основна цел е: 1) помощ при дейността или управлението на търговско предприятие или 2) помощ при управлението на търговски сделки или търговската дейност на промишлено или търговско предприятие, както и услуги, извършвани от рекламни агенции, осъществяващи главно връзките с широката публика, разпространяване на съобщения или обяви по всякакви начини и за всякакви стоки или услуги.

Намираме за спорно доколко означаването на промоционален период изобщо представлява самостоятелна услуга в рамките на клас 35. Ако пък приемем, че обявяването на “черен петък” е услуга само по себе си, то тогава общоприетото название на тази услуга не би следвало да е регистрабилно като марка поради липса на отличителен характер или описателност. Нашето мнение е, че така регистрираните марки не биха изпълнили основното предназначение на института – да означават и правят разпознаваеми конкретни стоки и услуги на търговеца.

 

Регистрацията на фразата в България далеч не е единствена по рода си

Съмненията дали марката е регистрабилна изглежда не се споделят и от други национални патентни ведомства. Българските регистрации са само част от кампания на Dante International S.A. за запазване на словна марка “Black Friday” в няколко държави. Марката е вече регистрирана в клас 35 в Румъния, Унгария и Хърватска, и чака регистрация за Полша, където е заявена и в класове 38 и 42. В интерес на истината словна марка “Black Friday” без добавката “by eMag” за момента изглежда е регистрирана единствено у нас.

Разбира се, оказва се, че Dante International не са открили топлата вода. В световен план има десетки „Black Friday“ регистрации, най-вече в САЩ, Мексико и Бразилия, но и в множество европейски държави, в това число и на ниво ЕС. В Европа пикът на регистрациите е през 2014 – 2015 г.

Службата на Европейския съюз за интелек­туална собственост сякаш подхожда по-внимателно към регистрацията на фразата „Black Friday“, но и пред нея има регистрирани марки, съдържащи този израз, макар и с допълнителни словни елементи и под формата на комбинирани марки.

От друга страна, Европейското ведомство в края на 2014 година отказва регистрация на фигуративна марка “BLACK FRIDAY SALE” за клас 35 на основание чл. 7 (1) (b) и 7 (1) (c) – марката няма отличителен характер или се състои предимно от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други характерни техни особености.

Пред Службата е заявявана и само словна марка „Black Friday“, на която е отказана регистрация. За съжаление надеждата ни да почерпим от ценните аргументи на EUIPO по отношение на принципната регистрабилност на словосъчетанието, не се оправда. Отказът е на основание чл. 8(1)(b) от Регламента (ЕО) № 207/2009 относно марката на Общността. EUIPO е преценило във връзка с опозиция, че поради идентичност или сходство с по- ранната комбинирана марка на Общността, съдържаща текста “Black Friday, El Corte Inglés”, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка.

Във връзка с горното, обстоятелството, че заявката за словната “Вlack Friday” e достигнала до етап опозиция показва, че EUIPO също я смята за регистрабилна в клас 35.

 

Регистрацията в БПВ е факт. Накъде оттук нататък?

Въпреки положителното произнасяне на родното Патентно ведомство, а, както виждаме, и на други юрисдикции, на нашия пазар абсолютните основания за отказ на регистрация поради липса на отличителен характер или описателност все още биха могли да бъдат релевирани от всяко заинтересовано лице в процедурата по заличаване на марката съгласно Закона за марките и географските ограничения. Интересно е как съдът би оценил възприемането на словосъчетанието Черен петък/ Black Friday от българския масов потребител.

На следващо място, интересно е и как точно Dante International ще използват на практика марката за определени стоки и услуги така, че да не са уязвими по реда на чл.25 от ЗМГО и разбира се, дали и какво смятат да предприемат срещу масовата употреба на израза на българския пазар. От страна на дружеството побързаха да направят изявление, че ще позволят на други компании да използват марката „Black Friday“ в предстоящия промоционален период.

В Румъния и Унгария съответните марки са регистрирани през 2013 и 2014 г. и би било интересно да се проследи как собственикът ги е използвал и как е подходил към конкурентите си за съответните пазари по повод провеждането на предходни черни петъци.

Ще се радвам на обратна връзка доколко тази информация ви е била полезна. Ако имате въпроси, пишете ми съобщение в LinkedIn или тук.

Photo: Sale by Matt licenced under CC BY 2.0

За автора

Ана Лазарова

Ана Лазарова е адвокат, практикуващ основно в сферата на търговското право и интелектуалната собственост. Ана е член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г. Тя е и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Прочетете повече

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *