МЕНЮ Пишете ни EN

Блог

Защита на лични данни · Новини

Видеонаблюдение от работодателя и GDPR

Насоки 3/2019 относно обработката на лични данни чрез видеонаблюдение на ЕКЗД, версия 2.0   Тази седмица Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) прие окончателната, ревизирана след обществено обсъждане, версия на Насоки 3/2019 относно обработката на лични данни чрез видеонаблюдение. ЕКЗД е независим европейски орган, учреден с Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), и съставен… Към цялата статия Видеонаблюдение от работодателя и GDPR
Авторско право · Нормативна уредба · Член 17

„Доставчик на онлайн услуга за споделяне на съдържание“ – що е то?

Кои платформи са задължени да контролират потребителското съдържание за авторскоправни нарушения?   Приетата през април 2019 г. Директива 2019/790 относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар, с амбициите си да промени баланса на силите в Интернет, е може би един от най-противоречивите примери за европейско законодателство в последните години. Европейската комисия… Към цялата статия „Доставчик на онлайн услуга за споделяне на съдържание“ – що е то?
Съдебна практика · Трудово право · Тълкувателно решение

От кой момент работодателят дължи „глоба“ за задържане на трудова книжка?

ВКС излезе с тълкувателно решение относно изискуемостта на задължението на работодателя да върне незабавно трудовата книжка   В началото на месеца с Тълкувателно решение № 1/2019 г. от 02.12.2019 г. по Тълкувателно дело № 1/2019 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) реши по въпроса кога работодателят изпада в забава по отношение на… Към цялата статия От кой момент работодателят дължи „глоба“ за задържане на трудова книжка?
Европейско Финансиране · Иновации · Интелектуална собственост · Полезен Модел

Полезният модел – начин да капитализирате иновациите си

Какво представлява и какъв е редът на регистрация на т.нар. «малко изобретение»   Отново е това време на годината, когато българският иноватор обръща поглед към престоящите програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Очаква се в началото на предстоящата година да бъде отворена закъснялата процедура “Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия” по ОП… Към цялата статия Полезният модел – начин да капитализирате иновациите си
Мерки срещу изпирането на пари · Новини · Нормативна уредба

Нов Закон за мерките срещу изпирането на пари

На 27 март бе обнародван изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, с който се транспонира Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Според новия закон бизнесът и неправителствените организации ще са задължени да… Към цялата статия Нов Закон за мерките срещу изпирането на пари
Новини · Нормативна уредба · Регистрация на юридическо лице

Неправителствените организации с нов регистър

Считано от началото на новата 2018 година регистърът за юридическите лица с нестопанска цел преминава към Агенция по вписванията към министъра на правосъдието и ще бъде администриран по начин, сходен на Търговския регистър. Това е поредната стъпка към унифициране и облекчаване на процедурата по регистрация на юридически лица и лесния достъп до информация за тях.… Към цялата статия Неправителствените организации с нов регистър
Интелектуална собственост · Марка · Новини · Нормативна уредба

Нови правила за търговските марки на Европейския съюз

Считано от 1 октомври 2017 г. влиза в сила вторият етап от промените в режима на търговските марки на Европейския съюз, въведени с Регламент (ЕС) 2015/2424 („Регламента за изменение“), с който се изменя Регламент 207/2009 относно марката на Общността. От тази дата произвеждат ефект и два акта на вторично законодателство на Европейската комисия, приети в изпълнение на новите… Към цялата статия Нови правила за търговските марки на Европейския съюз
Авторско право · Изключения и ограничения · Интелектуална собственост

Свобода на панорамата – възможно ли е да нарушаваме чужди авторски права, снимайки на обществени места

Можете ли свободно да заснемете статуята на Св. София в София и да отпечатате и разпространявате календари с тази фотография? Имате ли право да снимате реклама пред НДК? Може би смятате, че след като едно произведение на изкуството и архитектурата е изложено на публично място, то става обществено достояние? Нещата не стоят точно така. За… Към цялата статия Свобода на панорамата – възможно ли е да нарушаваме чужди авторски права, снимайки на обществени места
Интелектуална собственост · Марка

Патентно ведомство отказва регистрация на марка ‘Cyber Monday’

Миналата седмица стана ясно, че българското Патентно ведомство се кани да откаже регистрация на заявена словна марка Cyber Monday поради липса на отличителен характер и описателност. БПВ е изпратило на заявителя уведомление за предварителен отказ по чл. 37, ал. 2 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗМГО. Заявката… Към цялата статия Патентно ведомство отказва регистрация на марка ‘Cyber Monday’
Трудово право · Чужденци

Точно колко висока трябва да е заплатата на висококвалифициран чужденец, нает в България

Добре известно е, че когато наема чуждестранен служител на длъжност, изискваща висока квалификация, българският работодател е длъжен да осигури на чужденеца по-висока от средната работна заплата. Логиката зад това законодателно решение е да не се допуска “дъмпинг” на пазара на труда за българските, съответно европейските, граждани. Мярката служи и за известно ограничаване на достъпа на… Към цялата статия Точно колко висока трябва да е заплатата на висококвалифициран чужденец, нает в България