МЕНЮ Пишете ни EN
share
Нормативна уредба · Трудово право · Чужденци

Разрешение за работа на чужденец в България – нов правилник

През месец октомври бе публикуван новият Правилник за прилагане на влезлия в сила на 21 май тази година Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, с който се обедини голяма част от доста разпокъсаната преди това нормативна уредба в областта на достъпа на чужденци до българския пазар на труда, както и се предвидиха известни облекчения за наемането на висококвалифицирани чужденци от български работодатели.

До този момент по отношение на процедурите по закона се прилагаше старата Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България. Правилникът основно изчиства противоречията между новия закон и старата наредба, но не съдържа почти никакви нововъведения по отношение на комплекта документи, с които работодателят кандидатства за достъп до пазара на труда на работник – гражданин на трета държава.

При подаване на заявление трябва да се обърне внимание на изискването за една допълнителна нова декларация по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Правилника, с която работодателят декларира, че са спазени условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ, а именно – че предлаганите на чуждия гражданин условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд.

В следваща публикация ще коментирам доколко поставеното в практиката изискване на Агенция по заетостта кандидатът за заемане на висококвалифицирана длъжност да разполага с трудов стаж по специалността си кореспондира на изискванията на закона.

Ще се радвам на обратна връзка доколко тази информация ви е била полезна. Ако имате въпроси, можете да се свържете с мен тук.

Photo: neourban hipster office 3.0 by Markus Spiske licenced under CC BY 2.0

За автора

Ана Лазарова

Ана Лазарова е адвокат, практикуващ основно в сферата на търговското право и интелектуалната собственост. Ана е член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г. Тя е и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Прочетете повече

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *