МЕНЮ Пишете ни EN
share
Съдебна практика · Трудово право · Тълкувателно решение

От кой момент работодателят дължи „глоба“ за задържане на трудова книжка?

ВКС излезе с тълкувателно решение относно изискуемостта на задължението на работодателя да върне незабавно трудовата книжка

 

В началото на месеца с Тълкувателно решение № 1/2019 г. от 02.12.2019 г. по Тълкувателно дело № 1/2019 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) реши по въпроса кога работодателят изпада в забава по отношение на задължението си да върне трудовата книжка на работник с прекратен трудов договор.

Както знаем, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя.

При това работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено.

Обезщетението е фиксирано от Кодекса на труда и е в размер на брутното трудово възнаграждение на Служителя. То се дължи за периода от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на работника или служителя.

Какво означава „незабавно“?

До преди месец съдебната практика не беше единна по въпроса от кой момент работодателят изпада в забава по отношение на задължението си да върне трудовата книжка – имаше решения в смисъл, че служителят трябва изрично да покани работодателя да му върне книжката, за да има право на обезщетение за забавянето.

С новото Тълкувателно решение ВКС изяснява две хипотези:

Първо, когато трудовата книжка се намира у работодателя, той е длъжен да създаде необходимата организация, за да я предаде надлежно оформена, в деня на прекратяване на трудовото правоотношение. Ако в тази хипотеза, той забави вписването, считано от деня на прекратяване на трудовото правоотношение, той дължи обезщетение.

Когато трудовата книжка се съхранява от служителя, работодателят следва в пет дневен срок да поиска от работника или служителя да му предостави трудовата си книжка за вписване настъпилите изменения в трудовото правоотношение. След като я получи, следва да попълни данните и да я предаде на работника или служителя незабавно, в деня на предоставяне на трудовата книжка. Ако забави вписването, от деня на предоставяне на трудовата книжка, той дължи обезщетение.

 

Ще се радвам на обратна връзка доколко тази информация ви е била полезна. Ако имате въпроси, можете да ми изпратите съобщение тук.

 

Photo by Helloquence on Unsplash

За автора

Ана Лазарова

Ана Лазарова е адвокат, практикуващ основно в сферата на търговското право и интелектуалната собственост. Ана е член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г. Тя е и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Прочетете повече

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *