МЕНЮ Пишете ни EN
share
Новини · Нормативна уредба · Строителство

Нова наредба в строителството

В първия брой на Държавен вестник за 2017 г. бе публикувана новата НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Наредбата ще влезе в сила на 04 април 2017 г.

Новата наредба e издадена на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията. С нея се отменя Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите, издадена още по времето на стария Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ).

С Наредбата се определят:

·     минималните изисквания за физическа сигурност на строежите при проектирането и изграждането им;

·     класификатора на строежите по клас на физическа сигурност;

·     техническите изисквания за проектиране и влагане на елементи за физическа защита на строежите.

Според МРРБ с определянето на технически изисквания за проектиране и влагане на елементи за физическа защита на строежите в съответствие с европейските норми за проектиране; с въведеждането на нова класификация на строежите или отделни обекти в тях (в пет класа на физическа сигурност), в зависимост от степента на съществуващия риск при експлоатацията; и с хармонизирането с европейските регламенти, директиви и технически спецификации, ще се създадат нормативни условия за повишаване сигурността на строежите и на техните обитатели и ползватели, както и ще се улесни обмена на услуги в областта на строителството между страните членки и ще се повиши конкурентоспособността на проектантите и на строителните фирми.

 

Ще се радвам на обратна връзка доколко тази информация ви е била полезна. Ако имате въпроси, можете да ми изпратите съобщение тук.

Photo: one of sixteen b by micagoto, licenced under CC BY-NC 2.0

За автора

Ана Лазарова

Ана Лазарова е адвокат, практикуващ основно в сферата на търговското право и интелектуалната собственост. Ана е член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г. Тя е и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Прочетете повече

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *