МЕНЮ Пишете ни EN
share
Новини · Съдебна практика · Тълкувателно решение

Имот може да бъде продаден с генерално пълномощно, съгласно новото Тълкувателно решение на ВКС

Миналата седмица Общото събрание на Гражданската и Търговска колегия на Върховния касационен съд се произнесе с Тълкувателно решение съгласно което при упълномощаване за разпореждане с имущество не е необходимо изрично пълномощно, в което задължително да са описани елементите на бъдещата сделка, в това число конкретен имот, цената му или приобретателят.

Според ВКС: “действащото законодателство не установява никакви общи изисквания за необходимо съдържание на пълномощното, с оглед валидността както на самата упълномощителна сделка, така и на последващите я разпоредителни сделки или действия. Упълномощаването е винаги валидно, стига да не нарушава изрична повелителна норма на закона или да не накърнява добрите нрави (чл. 9, вр. чл. 44 ЗЗД). Разпореждането от името на упълномощителя също е валидно, стига да е извършено от (чрез) пълномощника в рамките на учредената му представителна власт – съобразно това, което упълномощителят е волеизявил в пълномощното (чл. 39, ал. 1, вр. чл. 42, ал. 2 ЗЗД), както и да не е извършено при споразумяване във вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 ЗЗД. Ако волята на упълномощителя е пълномощникът му да бъде овластен да се разпорежда с цялото му имущество, чрез правни сделки и действия, при условия и спрямо лица, каквито намери за добре, то няма основание (освен в изрично предвидените от закона особени хипотези, каквито примерно са посочени по-горе) такава воля на упълномощителя да бъде ограничавана. Няма никакво основание и за тълкуване на закона, според което да се изисква още в пълномощното да са посочени конкретни по вид разпоредителни сделки или действия, техни съществени елементи, включително – цена (стойност) и конкретно имущество – предмет на разпореждането, или лице, което да го придобие или да се облагодетелства от него.”

Решението съдържа още произнасяне по въпросите каква е недействителността на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, както и на договор, при който представителят на едната страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания.

Тълкувателното решение може да бъде прочетено тук.

 

Ще се радвам на обратна връзка доколко тази информация ви е била полезна. Ако имате въпроси, пишете ми съобщение тук.

Photo: Law books by Mr.TinDC, licenced under CC BY-NC-ND 2.0

За автора

Ана Лазарова

Ана Лазарова е адвокат, практикуващ основно в сферата на търговското право и интелектуалната собственост. Ана е член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г. Тя е и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Прочетете повече

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *