МЕНЮ Пишете ни EN
share
Авторско право · Интелектуална собственост · Реклама

Защита на авторските права на участника в рекламен конкурс

В сезона на конкурсите за рекламно обслужване притесненията на кандидатите са свързани освен с представянето им пред рекламодателя и със защитата на предложените от тях в рамките на конкурса творчески концепции и материали от копиране.

В повечето случаи рекламодателят не предвижда да регулира участието на рекламните агенции в обявения конкурс за рекламно обслужване с нарочен договор, като от тези участия често не остава документална следа относно естеството на представените творчески идеи и разработки. За съжаление, не е изключено трето лице да се възползва от концепцията, споделена от рекламната агенция в рамките на конкурс за рекламно обслужване. Практиката познава случаи, в които самият рекламодател, умишлено или не, „взаимства“ елементи от креативните предложения на кандидатите в последваща кампания.

В случая е важно е да се уточни, че:

  • Идеята сама по себе си не е защитена от правото на интелектуална собственост. Обект на защита на авторското право може да бъде конкретно произведение. При рекламния продукт това са сценарият, сторибордът, логото, слоганът, визията и т.н. Оттук следва, че за кандидатстващата рекламна агенция е от голямо значение да удостовери по някакъв начин какъв точно творчески продукт представя на съответния конкурс.
  • Съгласно българското законодателство, авторското право върху произведение възниква със самото създаване на произведението. Законът не предвижда регистрация на произведението под каквато и да било форма за целите на възникването на права на интелектуална собственост върху него. В този смисъл, за рекламната агенция е налице интерес да си обезпечи доказателство какво точно и кога е създадено за участие в конкурса.
  • Онлайн кореспонденцията между страните не винаги е надеждно доказателство, ако се стигне до съд. Колкото и неприятно да е това с оглед съвременното ниво на комуникациите, когато искаме да вземем всички мерки за защита на правата си, е добре да обезпечаваме действията си с писмени документи (носещи подписите на заинтересованите страни). Към писмените документи законът приравнява и кореспонденцията по факс.

При положение, че няма подписан договор за конкурса, най-удачният начин рекламната агенция да се подсигури срещу нарушаване на правата на интелектуална собственост върху творческата й концепция и конкретните разработки във връзка с нея, е документиране на предаването на разработените за конкурса материали с приемо-предавателен протокол, подписан с организатора на конкурса, в който протокол са възпроизведени и самите предадени материали.

За жалост рекламодателят не винаги е склонен да подписва подобни документи. В такъв случай за рекламната агенция е важно като минимум да обезпечи под някаква форма доказателство, от което е видно, че към момента на провеждане на конкурса съответните материали са били вече създадени от/за нея. Така, в случай, че на агенцията се наложи да защитава правата си по съдебен ред (а и в преговори), тя ще може да докаже, че създаването на определени произведения предшества провеждането на конкурса. Достоверна дата може да се осигури по няколко начина, в това число:

  • единият начин е, разбира се, чрез установяването на датата по нотариален ред. За целта можете да си направите нотариално заверен препис от материалите, които възнамерявате да предоставите за участието си в конкурса;
  • ако обемът на документацията е много голям, преписът би бил твърде скъп и сложен начин за установяване на дата. В такъв случай лесен вариант за осигуряване на доказателство е да принтирате материалите и да ги изпратите по пощата на адвоката си, или дори на самите себе си, за съхранение. Важно е писмото да се съхранява без да се разпечатва. В случай на проблем, пощенското клеймо върху неразпечатания плик ще послужи за установяване на датата, към която материалите са били вече създадени от агенцията.

В следваща публикация ще коментирам кои са носителите на авторски права върху портрет.

Ще се радвам на обратна връзка доколко тази информация ви е била полезна. Ако имате въпроси, пишете ми съобщение тук.

Photo: Crayons by martingreffe licenced under CC BY 2.0

За автора

Ана Лазарова

Ана Лазарова е адвокат, практикуващ основно в сферата на търговското право и интелектуалната собственост. Ана е член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г. Тя е и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Прочетете повече

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *