МЕНЮ Пишете ни EN
share
Защита на лични данни · Новини

Видеонаблюдение от работодателя и GDPR

Насоки 3/2019 относно обработката на лични данни чрез видеонаблюдение на ЕКЗД, версия 2.0

 

Тази седмица Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) прие окончателната, ревизирана след обществено обсъждане, версия на Насоки 3/2019 относно обработката на лични данни чрез видеонаблюдение.

ЕКЗД е независим европейски орган, учреден с Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), и съставен от представители на националните органи за защита на данните, който се грижи за единното прилагане на правилата относно защитата на данните навсякъде в ЕС. Насоките са приети в изпълнение на неговото правомощиe да дава общи указания (също препоръки, най-добри практики и т.н.) за изясняване на законодателството, касаещо режима на обработване на лични данни.

Основание за обработка на лични данни чрез видеонаблюдение

Често на работодателя се налага да осигури реда и сигурността в работните помещения чрез видеонаблюдение. Също така често в практиката си съм виждала случаи, в които въпросите, засягащи защитата на личните данни на служителите, се решават чрез подписване на декларации за изрично съгласие от страна на наблюдаваните служители за това.

Основанията за обработване на личните данни са добре известни. Те са разписани в чл.6 от GDPR, който постановява, че обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от условията, заложени там. Хипотезите, които ни касят са:

  • субектът на данните (в случая – Служителят) е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;
  • обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (Работодателя);
  • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (Работодателя);
  • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни. С други думи сме в хипотезата на легитимен интерес, когато организация от частния сектор има истинска и законна причина (включително търговска изгода) да обработва лични данни без съгласие, при условие че отрицателното въздействие върху правата и свободите на индивида не превъзхожда тази причина.

Годно основание ли е съгласието?

Не се препоръчва да се дублират основания за обработване “за всеки случай”. Като цяло работодателят има или законово (осигурителни задължения и др.), или договорно основание (да изпълни договора със Служителя, като напр. да му плати по посочена банкова сметка) да обработва личните данни на Служителя и не е необходимо да ги препокрива с изрично съгласие. Това даже може да се окаже вредно, а съгласието – невалидно. Това се отнася особено за трудовите правоотношения, в които страните не са икономически равнопоставени.

По отношение на видеонаблюдението също не можем да приложим режим на съгласие, т.к. в крайна сметка Работодателят извършва видеонаблюдение независимо от съгласието на Служителя и Служителят няма как да оттегли съгласието си.

Както стана дума по-горе, GDPR изрично изисква съгласието да бъде дадено “свободно”. Христоматиен пример за съгласие под натиск е когато Работодателят обработва данни на персонала на основание “съгласие”. Логиката е, че Служителите могат да се страхуват за работното си място или поне от социалното си положение на работното място, ако откажат да дадат съгласие за определени практики с обработка на лични данни.

Новоприетите Насоки потвърждават тези разсъждения. Според тях съгласието като основание за обработка на лични данни чрез видеонаблюдение е приложимо в много малко случаи по принцип, като при това изрично констатират, че Работодателят преимуществено не може да разчита на съгласие (т.47).

В случая на видеонаблюдението Работодателят може да приложи основание легитимен интерес, като разбира се трябва да спази допълнителни изисквания съгласно чл.6, чл.13 и чл.35 и сл. от GDPR.

Ще се радвам на обратна връзка доколко тази информация ви е била полезна. Ако имате въпроси, можете да ми изпратите съобщение тук.

 

Photo by Lianhao Qu on Unsplash

За автора

Ана Лазарова

Ана Лазарова е адвокат, практикуващ основно в сферата на търговското право и интелектуалната собственост. Ана е член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г. Тя е и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Прочетете повече

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *